Conventional Semen HF 75% Bulls

Name of BullTag No.UIDBirth DateBlood LevelDam No. / NameDams std. M.Y. (Kg)Fat%Sire NameSires Dam Best M.Y. (Kg)INAPH ID
HALOGENMA-U37001136975304.08.1375%HF+25%G616690484RockyNABAF-HALOGEN
HOOK**MA-R37001136711820.02.1375%HF+25%G631289103.8HF-7295131BAF-HOOK
HALDIRAMMA-S37001136932122.02.1375%HF+25%G594883733.7HF-7295131BAF-HALDIRAM
HARVESTERMA-Q37004457079615.02.1375%HF+25%G551381313.89HF-7295131BAF-HARVESTER
HOKARMA-O37001136709512.02.1375%HF+25%G173580563.7HF-108907BAF-HOKAR
HIREN**J-754--12.09.0675%HF+25%SE-75278843.9Hero8435BAF-HIREN
HARMIT**XP-O337001136745010.07.1275%HF+25%GXM-0278433.75Hemu7159BAF-HARMIT
HARESWARMA-D37001136925201.01.1375%HF+25%G501776483.7HF-7295131BAF- HARESWAR
HENKOMA-T37000003355430.07.1375%HF+25%G96275504.7Jacobson9013BAF-HENKO
HUMSAFAR**Q-751--07.02.1375%HF+12.5%G+12.5%SL-7517529NAHans8435BAF-HUMSAFAR
HUFIZ**M-75237001136763211.08.0975%HF+18.75%S+6.25GJ-75271703.9Hans8435BAF-HAFIZ
HIMANSHU**6080637001136761002.10.1175%HF+25%GKali (60848)71504Himachal7127BAF-HIMANSHU
HAPKIN**MA-J37001136716424.01.1375%HF+25%G169171434HF-7295131BAF-HAPKIN
HIMACHAL**SNP-12--04.11.0375%HF+25%GRas7127NA227--NA
HARIVIR**57149--31.07.0975%HF+25%SPimparni7040NADeepak (PDC)4566BAF-HARIVIR
HOST**5755537001136730202.10.0975%HF+25%G5817470403.79Ambadas8569BAF-HOST
HIDAL6139737004457281616.12.1275%HF+25%GEkadashi70403.8Hurup6050BAF-HIDAL
HABIT**MA-H--16.01.1375%HF+25%G56406777NAHF-7295131BAF-HABIT
HIDAYAT**MA-P--14.02.1375%HF+25%G54506706NAHF-7295131BAF-HIDAYAT
HORLIC**6520137001136702729.03.1375%HF+25%GDhavali Mothi70403.6Handsome7104BAF-HORLIC
HUMPY**MA-M37001136933209.02.1375%HF+25%G87466134.2HF-12NABAF-HUMPY
HAYDAN*57666--30.07.0975%HF+18.75%G+6.25%SEkadashi66004Hans8435BAF-HAYDAN
HERBAL**6011737001136759617.11.1175%HF+18.75%G+6.25%SGauri66004.2Hans8435BAF-HERBAL
HAREKRISHNA**XHFP-0637001136919402.12.1275%HF+25%GKali Bandi66003.8Ajay8054BAF-HAREKRISHNA
HAYAT6010037001136945628.03.1475%HF+25%GDhyanshwari66003.79Host7040BAF-HAYAT
HASRAT**6250137001136724416.02.1275%HF+25%GChitri66003.7Hemu7159BAF-HASRAT
HINGANA**6172137001136712010.12.1175%HF+25%G5940965004Ahmed7870BAF-HINGANA
HATODA**6295037001136895418.08.1275%HF+25%SRani (54804)64903.79Zumka (CIRC)5100/390BAF-HATODA
HIRAKUD**6403137001136717518.08.1275%HF+25%SRani (54804)64903.79Zumka (CIRC)5100/390BAF-HIRAKUD
HEMADRI**6210137001136718616.04.1275%HF+25%GHondi64903.8Handsome7104BAF-HEMADRI
HUMRAJ**5898137004457060419.12.1075%HF+18.75%G+6.25%SBandi63803.5Hans8435BAF-HUMRAJ
HIRANYA**6094037001136725519.09.1175%HF+25%GLaxmi-6135063803.89Hitendra7473BAF-HIRANYA
HUNNARXHFS-0137004456996305.03.1575%HF+25%S7101063803.7Ajab(CIRC)6649NA
HUDDA**6410137001136748308.11.1275%HF+25%GLaxmi (61350)63803.6Handsome7104BAF-HUDDA
HEMRAJ**R-75637000031862703.08.1475%HF+15.63%G+9.37%SM-7536361 (1st)4.25Handsome7104NA
HON**6190037001136732426.07.1075%HF+18.75%G+6.25%SLaxmi62703.8Hans8435BAF-HON
HOOTER**7326337004456956415.03.1575%HF+25%S69255 (Vithabai)62703.6Karu (CIRC)5834NA
HECTIC**Q-75337001136715330.08.1375%HF+9.37%S+15.63%GM-7536361 (1st)4.25Hemu7159NA
HOLKAR**XHFP-0137001136765406.01.1275%HF+25%GTambadi61604Ahmed7870BAF-HOLKAR
HELIX**5772737001136731320.03.1275%HF+25%G60253(Panchali)61603.7FC-13975608BAF-HELIX
HADAGA**
6245237001136747222.02.1375%HF+25%S60256 (Janki)61603.7Hiren7884NA
HARIGOPAL**62453--02.03.1375%HF+25%G602536160NAAgha6648NA
HARIVIJAY**R-76037001136911526.11.1475%HF+17.19%G+7.81%SL-75260524.91Hethro9089BAF-HARIVIJAY
HARIKRIPA7260037004456993028.12.1475%HF+25%G7259460503.9Hikmat6813NA
HARBHAJAN**R-57237001136751727.02.1475%HF+15.63%G+9.37%SM-7515605(1st)3.85Handsome7104BAF-HARBHAJAN
HOLIDAY7347537004456906325.06.1575%HF+25%G69883 (Soni)79203.5Hanam7700NA
HITACHI7619637004456927802.02.1675%HF+21.88%G+3.12%S6988664903.8Herbal6600NA
HARICHARAN7677737004456949520.02.1675%HF+25%G73446 Langdi61603.7Aiwa8054NA
HARIDHAN7265137004457252104.11.1475%HF+25%G6511662703.6Hissar5720NA
HECTORS-75337004456920126.04.1575%HF+12.50%G+12.50%SK-75270694.2Hethro9089NA
HARIKANTXS-0437004457028414.08.1575%HF+25%GXP-0656733.43Harnam8370NA
HUKUMATR-75837004457080826.08.1475%HF+25%SE-75278843.9Hiren7884NA
HOSHS-75837004457036407.11.1575%HF+12.5%G+12.5%SM-7536361 (1st)4.25Hethro9089NA
HARITARAU-75437004457137821.05.1775%HF+9.37%G+15.63%SN-7547487.24.4Hiren7884NA
HARIPRASADXHFT-0137004456924512.09.1675%HF+25%GVanwashi71533.5Handsome7104NA
HIMSAGART-75637004457255401.12.1675%HF+12.5%G+12.5%SM-7536361 (1st)4.25Hethro9089NA
HEEMTARAT-75337004457133408.06.1675%HF+14.06%G+10.94%SN-75366233.41Hethro9089NA
HIMMATRAJU-76037004457139109.12.1775%HF+7.81%S+17.19%GN-75366233.41Harmit7853NA
HIMMATWANXU-0137007664190313.04.1775%HF+11.72%G+13.28%SXQ-0366404.42Hiren7884NA