Conventional Semen Murrah Bulls

Name of BullTag No.UIDDOBBreedDam No. / NameStd. M.Y. (Kg)Fat%SireINAPH ID
SWIKRUT13000441027113000441027124.03.16MURRAH13000266829034897.51NBH-MULLANA
SWIKAR16000609013416000609013415.03.14MURRAHRRP/40643557.21R-1BAF-SWIKAR
SWIFT16001519455516001519455520.10.13MURRAHRRP/28846239.13SP-2BAF-SWIFT
SWAYAM16002700233716002700233715.05.16MURRAH1600270042084600NAM-155NA
SWASTIK19000415526419000415526408.09.15MURRAH1900021083043150(1st)NASAG-BM-347NA
SWARUP34007958604334007958604316.08.15MURRAH3400795895333810NASAG-BM-347NA
SWARGCHRS/549337004457000128.09.14MURRAH1600000232134716NASP-2BAF-SWARG
SWARAJ34007752758234007752758222.08.15MURRAH3400774400682951NAHIS-70577NA
SWAR16002700470016002700470004.07.16MURRAH1600241956744871.58.83J-5NA
SWAKIY16001579689616001579689609.09.16MURRAH160015-79682845898.72S-1NA
SWAGAT16001519406516001519406515.01.13MURRAHMP/92240608.33M-1NA
SWADHIN16001418360716001418360720.11.15MURRAH1600062642613026.07NAHIS-PC-461NA
SWABHIMAN19001224165419001224165402.05.16MURRAH3800129833762549 (1st)NAHIS-PC-461NA
SWABHAVIK16002698022616002698022624.03.16MURRAH16001581150348158.21D-2NA
SWABHAVHLDB-14-38845037004456911010.08.14MURRAH1900013370684303NASP-4BAF-SWABHAV
SUSHANTHLDB-1331351737001136845309.08.10MURRAHBal.3464500NAB-240BAF-SHUSHANT
SUSAT16001579610116001579610101.12.15MURRAH16001700467548688.16SP-7NA
SURYODAY16002419534416002419534423.02.16MURRAH1600270045954724NAF-2BAF-SURYODAY
SURYATARAHLDB-4/35840537004456995224.07.14MURRAH1900013370574436NAS-2NA
SURYAKANTCHRS-357037001136805423.10.09MURRAH15934968G-1NA
SURAKSHA13000450448113000450448110.08 16MURRAH13000192702630367.89NBH-MullaNA
SUPATRA34008587100534008587100514.07.16MURRAH34002189878542694.34 (1st)NASAG-BM-72NA
SUNRAJ16001579611216001579611217.08.16MURRAH16001579675045189.08M-155NA
SUMMERCHRS/448737004456970218.05.14MURRAH1600151460034551NAK-2BAF-SUMMER
SUMAKAR**RA-837001136963814.03.10MURRAH440323600NAMohanNA
SUKHAD13000567615113000567615129.11.16MURRAH13000294456741478.37SAG-BM-264NA
SUKANUCHRS/445637004456925620.08.14MURRAH1600000239644228NARR-212BAF-SUKANU
SUGRIVCHRS-725837001137028026.07.11MURRAHRRP-25842008.1F-2NA
SUGANDH17000001093737004457265626.10.13MURRAHRRP/73442237.54S-1BAF-SUGANDH
SUDARSHANCHRS-30437001137043827.10.09MURRAHRRP-28445007.9H-72BAF-SUDARSHAN
SUBJECT34006229577234006229577218.10.15MURRAH3400211308112401 (1st)NAHIS-70577NA
STYLECHRS-625537001137080404.08.11MURRAHNIC-750444127.8S-2NA
SOUMYA13000299058813000299058808.06.15MURRAH1300017885154110.89NASAG-BM-347BAF-SOUMYA
SOMNATHCHRS-542237001137048404.06.11MURRAHRRPA-69848167.8S-1BAF-SOMNATH
SOMESWAR13000529109313000529109328.11.16MURRAH1300046039053030 (1st)7.9NBH-MULLANA
SOJVAL16000609008716000609008702.02.13MURRAHRRP/28246498.65SP-2BAF-SOJVAL
SOHAIL16002700461816002700461812.09.16MURRAH1600373469443828.74S-1NA
SNEH16001581836816001581836804.04.16MURRAH16002700449346649.08F-2NA
SMITHRRP-32337001136811215.01.10MURRAHRRR-26145407.9H-72BAF-SMITH
SITARABAIF BM-109137004457283813.05.14MURRAHBM-100840008SanamBAF-SITARA
SINGHAM*CHRS-612937001137032523.03.10MURRAHNIC-8705544228AR-1NA
SIMPLEPNJ-0637004456986116.11.13MURRAH101636007.3SahilNA
SIMBA19000415572119000415572114.07.16MURRAH1900020466963036 (1st)NAHIS 70577NA
SILVERBAIF BM/109537004457084317.07.14MURRAHBM-102434008SanamNA
SIKANDERCHRS/548737004456985003.04.14MURRAH1900133628242128H-412BAF-SIKANDER
SIBBAL*CHRS-6229/37001136982207.03.11MURRAHMI-1534493NABS-2NA
SHYAMLAL6989737004456948420.01.14MURRAHLaxmi38007.6SakhaNA
SHRITEJ16000675212116000675212109.08.15MURRAH1600047670613338.09NAHIS-105144NA
SHRISAICHRS/312837004456955306.06.14MURRAHRRP/3645617.18S-1BAF-SHRISAI
SHRIPADCHRS-142837001136802120.10.07MURRAHRRP-1553804NAS.P.K.-121NA
SHRIMAN16002700407237000003341711.12.15MURRAH1600270045164872NAST-3NA
SHOWERCHRS/445137000003320210.08.14MURRAH1700000226104414NAS-1BAF-SHOWER
SHOUKAT16002700448216002700448212.12.15MURRAH16002700444749248.44SP-7NA
SHODH17000001082417000001082417.10.13MURRAHRRP/73243697.99S-1BAF-SHODH
SHOBARAJ34007747794334007747794324.09.15MURRAH3400223271453054 (1st)NASAG-BM-228NA
SHLOK17000001034517000001034515.10.13MURRAHRRP/73344937.23D-2BAF-SHLOK
SHIVTEJBAIF BM/109737004456942715.07.14MURRAHBM-104334009.5SanamNA
SHIVRAY16001579619116001579619110.10.15MURRAH16002700421048158.21D-2NA
SHIVAMRUT16001514105216001514105222.12.13MURRAHRRR/98942248.16SPK-1BAF-SHIVAMRUT
SHIVBAIF-BM/109437004457287317.11.14MURRAHBM-103636007.3SomdevNA
SHIRKACHRS-494637001137051804.11.10MURRAHNIC-8828542128AR-2NA
SHINOY13000299494613000299494630.04.15MURRAH13000172436630157.8SAG-BM-347NA
SHIKVA34007961860337004457120803.09.15MURRAH3400774423053071 ( 1st)NASAG-BM-347NA
SHIKKA13000294320113000294320102.12.16MURRAH1300014519772748 (1st)8.11SAG-BM-264NA
SHIKAGO16001514193016001514193025.10.13MURRAHRRP/85140739.59SPK-2NA
SHIDHANT13000266435413000266435425.01.15MURRAH1300017278673326NASAG-BM-347NA
SHERPA16001517437416001517437420.09.13MURRAHSH/31146857.58K-2BAF-SHERPA
SHELAR16001516304616001516304621.12.13MURRAHRRP/86842457.55S-1BAF-SHELAR
SHASTRY*CHRS-622737001137049509.06.11MURRAHRRP-57045838SPK-4BAF-SHASTRY
SHARDUL34007705923234007705923219.03.15MURRAH3400094540433097NASAG-BM-72NA
SHANMUKH13000526666613000526666625-10-2016MURRAH1300017126053387(1st)7.17NBH-MulNA
SENGUPT16001519414516001519414520.12.13MURRAHSH-41643478K-2BAF-SENGUPT
SAVDHAN16002700491516002700491525.03.16MURRAH16001581114848078.92S-2BAF-SAVDHAN
SATYA16002700432316002700432304.12.15MURRAH16002711493747998.84SDF-2NA
SATVIKCHRS-627637001136818002.01.11MURRAHMI-60445227.6M-1BAF-SATVIK
SATTADHISH13000563589013000563589017.10.16MURRAH1300045154002890 (1st)8.2NBH-MullaNA
SASHANKPNJ-0537004456940504.11.13MURRAH103636007.8SanamNA
SARVESH16001519425816001519425810.02.14MURRAHGH/61244817.6D-2BAF-SARVESH
SANYYAM34007959260334007959260316.09.14MURRAH3400210485984531NASAG-BM-347BAF-SANYYAM
SANYOG16002698008837000003347404.08. 16MURRAH160024-19533346998.84N-3NA
SANVAD16001581824416001581824420.05.16MURRAH160015181123045518.69S-1NA
SANTROPNJ-0437001137000603.08.13MURRAH1003440010.7SahilNA
SANTAJICHRS-725437001137067722.04.11MURRAHMI-52546187.5F-2BAF-SANTAJI
SANJU17000001100717000001100701.10.14MURRAH19000133721745567.8H-412BAF-SANJU
SANESH16002700436716002700436709-10-2016MURRAH16003713427345188.68M-155NA
SANDYCHRS-493637001137065512.08.11MURRAHNND-103644187.9H-415BAF-SANDY
SANDOZCHRS/446137004456974630.09.14MURRAH1700000134934392NASP-1BAF-SANDOZ
SANATHBAIF-BM/109037004457059201.08.14MURRAHBM-1004440011SanamBAF-SANATH
SAMPARK16001406210816001406210825.10.15MURRAH1600063183033180.77(1st)NAHIS-B-1-330NA
SAMEEPBAIF BM-109637004457278215.12.14MURRAHBM-104532007.3SandeshNA
SAJAN16001519481716001519481715.04.14MURRAHMP/32939217.75M-1NA
SAIRAJCHRS-542637001136981116.10.11MURRAHJH-3745927.7J-1BAF-SAIRAJ
SAIPREMBAIF BM-109237004457257610.11.14MURRAHBM-101636008SomdevNA
SAIF16001519461316001519461326.11.13MURRAHMP/30040918.18M-1NA
SADGURUPNJ-0137001136804318.06.13MURRAH10303600NASahilNA
SWINGCHRS/448337004456977020.05.14MURRAH16000609050044667.9PB-1NA
SUPERB17000001094817000001094816.02.14MURRAHRRP/41643948.21F-1BAF-SUPERB
SULPHURCHRS/445437004457271430.12.13MURRAH1600060905904872NANN-2BAF-SULPHUR
SUJALCHRS-491537001137037122.07.11MURRAHBHN-9654438NAB-5BAF-SUJAL
SUBRATOCHRS-33537001136807625.08.09MURRAHHLDB-55642428.2H-74BAF-SUBRATO
SRIMANTJH-31037001137063330.10.08MURRAH18-37824847007.5448BAF-SRIMANT
SOLKAR CHRS-305237001136808715.01.11MURRAHRRP-30448527.5SG-1BAF-SOLKAR
SINHASAN34013921958834019321958815.12.15MURRAH3400795702084983.61NAHIS-105144BAF-SINHASAN
SIGNAL34013844006334013844006313.11.15MURRAH3400796224823623.93NAHIS-105144NA
SIGMACHRS-538937001136952518.05.11MURRAHMI-53446047.6SP-1BAF-SIGMA
SIDHANATH34007739888234007739888225.07.15MURRAH3400209521313118.78NASAG-BM-342NA
SHUBHAMCHRS-620537004457263410.01.11MURRAHGH-87444307.9GH-1BAF-SHUBHAM
SHOURYAPNJ-0237001136803230.06.13MURRAH10253400NASahilNA
SHIVAM16001579661316001579661308.10.16MURRAH16003713487644939.02S-1NA
SHENOYCHRS/447837004456943822.06.14MURRAH19000133701342067.6S-2BAF-SHENOY
SHATAYURA-937001137026702.10.10MURRAHLaxmi40007.2RajaNA
SHANRRP-27737001136801025.02.10MURRAHCHRS/2494342/2908H-74BAF-SHAN
SHAMBHU5773337001136806502.11.12MURRAHLAXMI38007.8SakhaNA
SHALIMAR16002700450516002700450508.01.16MURRAH1600241952424751NAD-2NA
SHAKUNI16002700441416002700441426.07.16MURRAH1600162589634344NAF-2BAF-SHAKUNI
SHAGIRD16001516381116001516381101.06.14MURRAHRRP/48419611.6F-1BAF-SHAGIRD
SAWANCHRS-620737001136922825.04.11MURRAHNIC-758044887.8R-1BAF-SAWAN
SARVAPALLI16001579657716001579657709.09.16MURRAH16003713453547308.64F-2NA
SARTHICHRS-19737001137071309.11.07MURRAHKSP-1954200NAP-7NA
SARTAJCHRS-729937001137078101.01.11MURRAHMI-48044247.9R-2BAF-SARTAJ
SAPREM*RSM-2637001136986615.10.04MURRAHLata4200NASanjayNA
SANTURCHRS-540937001137052005.09.10MURRAHMI-37546147.5M-3BAF-SANTUR
SANGAM34007962469434007962469430.09.15MURRAH3400795615723201.49NASAG-BM-347NA
SANDESHBFK-0237001136964006.07.07MURRAHBAIF-114305NASatpalNA
SANCHAY34008419243434008419243404.08.16MURRAH3400224482012562 (1st)NASAG-BM-246NA
SAMRUDHCHRS-447237004456939329.07.14MURRAH17000001370043427.8SPK-5BAF-SAMRUDH
SAMPURN130052539131300525391312.12.15MURRAH13000167307430758.57SAG-BM-377NA
SAMAYCHRS-445737004456933615.08.14MURRAH1900013371044279NAAG-504BAF-SAMAY
SAKSHAR16001516180316001516180304.07.13MURRAHRRP/21248207.07B-3BAF-SAKSHAR
SAKIB16002698007716002698007725.02.16MURRAH1600270044584724.58.92D-2NA
SAJUK16002419547016002419547001.12.15MURRAH1600241955484881NAF-2BAF-SAJUK
SAINI6176137001137055317.11.09MURRAHKartar No.240007.5Satpal (BAIF)NA
SAIKRIPA17000001087017000001087004.10.13MURRAHRRP/85043787.9F-1BAF-SAIKRIPA
SAIDEEP16001519403216001519403206.08.13MURRAHGH/93247217.41D-2BAF-SAIDEEP
SAHYOGCHRS-532137001137059712.09.10MURRAHRRP.13845127.8H-418BAF-SAHYOG
SAHAS*RSM-3837001137060005.04.05MURRAHDimple4100NAPrinceBAF-SAHAS
SAHARA*RSM-3737001136971802.02.05MURRAHRupa4200NAKukkuNA
SADIKBAIF-BM/109337004457296429.12.14MURRAHBM-101734009SomdevNA
SHINGURCHRS-622637000003304215.10.10MURRAHNIC-8828846167.6M-2BAF-SHINGUR
SANSKARCHRS-531937001137041628.08.10MURRAHRRPA.65846647.6H-418BAF-SANSKAR
SHUKLACHRS-497137001137057512.04.11MURRAHJH-81545177.7BS-1BAF-SHUKLA